ตากเฮ เตรียมบันทึกสถิติ ไม้กลายเป็นหินยาวที่สุดในโลก อายุกว่า 1 แสนปี กุญแจไขสู่ความลับในอดีต

‘ตาก’ เตรียมบันทึกสถิติ ไม้กลายเป็นหินยาวที่สุดในโลก อายุกว่า 1 แสนปี กุญแจไขสู่ความลับในอดีต เสียดายถูกน้ำท่วมกร่อนไปหลายเมตร

 

เมื่อเวลา 17.00 น. วันที่ 30 มิ.ย.65 ที่ลานกลางแจ้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก มอบหมายให้ นายสุรพล วงศ์สุขพิศาล รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานการแถลงข่าวการจัดงานบันทึกสถิติโลก ไม้กลายเป็นหินที่ยาวที่สุดในโลก Guinness World Records (GWR) โดยมี นายประกิต วงศ์ศรีวัฒนกุล รองอธิบดีกรมทรัพยากรธรณี และ นายณัฐวุฒิ ทวีเกื้อกูลกิจ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ในฐานะผู้อำนวยการอุทยานธรณีไม้กลายเป็นหินตาก ร่วมแถลงข่าวการจัดงานในครั้งนี้ด้วย

 

 

ทั้งนี้ การจัดงานบันทึกสถิติโลก Guinness World Records จะมีขึ้น ณ อุทยานแห่งชาติดอยสอยมาลัย – ไม้กลายเป็นหิน (เตรียมการ) ต.ตากออก อ.บ้านตาก จ.ตาก ในวันที่ 8 ก.ค.65 ซึ่งภายในงานจะมีพิธีรับมอบป้ายแสดงการบันทึกสถิติโลก ไม้กลายเป็นหินยาวที่สุดในโลก ภายในหลุมที่ 1 ด้วย

 

โดยอุทยานธรณีไม้กลายเป็นหินตาก ได้รับการประกาศเป็นอุทยานธรณีระดับท้องถิ่นเมื่อปี พ.ศ.2560 ครอบคลุม 4 อำเภอ ได้แก่ อ.บ้านตาก อ.สามเงา อ.เมืองตาก และบางส่วนของ อ.แม่สอด (ต.พะวอ และ ต.ด่านแม่ละเมา) อุทยานธรณีไม้กลายเป็นหินตาก มีความสำคัญโดดเด่นทางธรณีวิทยา คือ พบฟอสซิลไม้กลายเป็นหินขนาดใหญ่ จำนวน 7 ต้น และพบโผล่กระจัดกระจายในพื้นที่ 35 ตารางกิโลเมตรของอุทยานแห่งชาติดอยสอยมาลัย-ไม้กลายเป็นหิน (เตรียมการ) โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณหลุมขุดค้นที่ 1 ที่พบไม้กลายเป็นหินที่มีความยาวถึง 69.70 เมตร ซึ่งเป็นต้นที่ได้รับการบันทึกสถิติโลกกินเนสส์ เวิลด์ เรคคอร์ด ในครั้งนี้ สำหรับจุดอื่นของอุทยานธรณีไม้กลายเป็นหินตาก ยังมีน้ำตกลานสาง เขื่อนภูมิพล ผาสามเงา เป็นต้น

 

 

นายณัฐวุฒิ เปิดเผยว่า การบันทึกสถิติโลกไม้กลายเป็นหินที่ยาวที่สุดในโลกต่อ Guinness World Records (GWR) ครั้งนี้ เป็นการร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ซึ่งภายหลังจากการค้นพบไม้กลายเป็นหินยาว 69.70 เมตร คณะทำงานนำโดย กรมทรัพยากรธรณีจึงมีบันทึกความร่วมมือทางวิชาการกับสมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทย ยื่นเอกสารเพี่อบันทึกสถิติโลกไม้กลายเป็นหินที่ยาวที่สุดในโลกต่อ Guinness World Records (GWR) และได้รับการประกาศรับรองสถิติโลกอย่างเป็นทางการแล้ว โดยจะมีพิธีมอบป้ายบันทึกสถิติโลกในเร็วๆ นี้ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ (ไม้กลายเป็นหินมีความยาวที่สุดในโลกที่บันทึกสถิติในปัจจุบัน พบที่มณฑลซินเจียง สาธารณรัฐประชาชนจีน มีความยาวเพียง 38 เมตรเท่านั้น)

 

ทั้งนี้ แหล่งไม้กลายเป็นหิน จ.ตาก เป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการด้านธรณีวิทยา วนศาสตร์ และธรรมชาติวิทยา ซึ่งมีความสำคัญในการจัดตั้งอุทยานธรณีระดับประเทศ และยกระดับสู่การเป็นอุทยานธรณีระดับโลกต่อไป อีกทั้ง สามารถพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยว ที่สำคัญอันก่อให้เกิดการสร้างรายได้แก่ชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียง

 

 

สำหรับความเป็นมาของ การค้นพบไม้กลายเป็นหินที่ยาวที่สุดในโลกที่ จ.ตาก นั้น ขุดพบครั้งแรกเมื่อเดือน พ.ย.46 โดยการนำของ นายวชิระ ม่วงแก้ว ป่าไม้เขตตาก (ในสมัยนั้น) ได้ขุดเปิดหน้าดินจนสุดลำต้นเมื่อปี 2548 ความโตเส้นผ่าศูนย์กลางเฉลี่ย 1.80 เมตร ยาว 72.22 เมตร หลังขุดค้นพบถูกน้ำท่วมขัง ทำให้เกิดการกัดกร่อน เหลือเพียงปัจจุบัน 69.70 เมตร เทียบเท่ากับความสูงของตึก 20 ชั้น เส้นผ่าศูนย์กลาง 1.8 เมตร มีอายุไม่ต่ำกว่า 120,000 ปี จากการตรวจสอบพบเป็น “ต้นทองบึ้ง” ซึ่งไม่พบในพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทยในปัจจุบันแล้ว แต่พบมากในพื้นที่ป่าดิบชื้นทางภาคใต้และบริเวณคาบสมุทรมลายู นอกจากนี้ยังมีไม้กลายเป็นหินที่ขุดพบมากมาย รวมทั้งหมด 7 ต้น บางต้นยังมีลักษณะที่ค่อนข้างสมบูรณ์

 

ไม้กลายเป็นหิน เป็นฟอสซิลชนิดหนึ่งเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ โดยเกิดจากซากต้นไม้จะถูกแทนที่ด้วยน้ำบาดาลซึ่งมีสารละลายของซิลิก้า และเกิดจากการตกตะกอนกลายสภาพเป็นหินอย่างช้าๆ คือแทนที่แบบโมเลกุลจนกระทั่งกลายเป็นหินทั้งหมดโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างและโครงสร้าง ปกติซิลิก้าในเนื้อไม้จะมีอยู่ในรูปของโอปอล์และคาลซิโดนี ทำให้มีสีสันหลากหลายสวยงาม ลักษณะการเกิดของไม้กลายเป็นหินเช่นนี้จะทำให้สภาพรูปร่างและโครงสร้างดั้งเดิมของซากต้นไม้จะถูกเก็บไว้ไม่ว่าจะเป็นวงปี เปลือก ราก กิ่ง และหน่อ

 

 

โดยไม้กลายเป็นหินมักฝังตัวอยู่ในชั้นกรวด คาดว่าจะเกิดสะสมตัวในยุคควอเตอร์นารีตอนต้น เป็นบริเวณต่อเนื่องระหว่างตะกอนตะพักระดับสูง และตะกอนตะพักระดับปานกลาง และล้อมรอบด้วยตะกอนตะพักระดับต่ำ อายุประมาณ 120,000 ปี จากการแพร่กระจายของตะกอนตะพักที่ปรากฏน่าจะเกิดจากการสะสมตัวบริเวณตะพักคุ้งน้ำของแม่น้ำปิงโบราณ ก่อนที่จะมีการปรับสภาพ และเปลี่ยนทางเดินกลายเป็นแม่น้ำปิงในปัจจุบัน ไม้กลายเป็นหินจะเป็นกุญแจดอกหนึ่งที่ไขไปสู่ความเป็นมาของโลกในอดีต เพื่อให้ทราบถึงประวัติของบรรชีวิน พฤกษศาสตร์ และภูมิศาสตร์ บรรพกาล ตลอดจนอายุและความเป็นมาและพัฒนาการของโลก

 

ดังนั้น ไม้กลายเป็นหินจึงเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่หายาก และมีคุณค่าทั้งในด้านวิชาการเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและการเป็นมรดกของแผ่นดินในประเทศไทยจะพบไม้กลายเป็นหินแพร่กระจายอยู่ทั่วไป แต่พบมากในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ ส่วนภาคอื่นๆ มีพบบ้างแต่เล็กน้อย