ปรั บขึ้ น ราคาน้ำมันทุกชนิ ด

ปตท. และบางจากปิโตรเลียม ประกาศปรับขึ้น ราคาน้ำมัน กลุ่มแก๊สโซฮอล์ ปรับขึ้น 60 สต. เว้น E85 ปรับขึ้น 40 สต. ส่วนกลุ่มดีเซลทุกชนิด วันที่ 19 ก.พ. 64 บมจ.ปตท. และ บมจ.บางจากปิโตรเลียม ประกาศปรับขึ้นราคาน้ำมันกลุ่มแก๊สโซฮอล์ 60 สตางค์/ลิตร ยกเว้น E85 ปรับขึ้น 40 สตางค์/ลิตร ส่วนกลุ่มดีเซลทุกชนิด ปรับขึ้น 20 สตางค์/ลิตร มีผลตั้งแต่เวลา 05.00 น. วันที่ 20 ก.พ. 64

สำหรับราคาใหม่มีดังนี้

GSH95S EVO อยู่ที่ 26.05 บาท/ลิตร

GSH91S EVO อยู่ที่ 25.78 บาท/ลิตร

GSH E20S EVO อยู่ที่ 24.54 บาท/ลิตร

GSH E85S EVO อยู่ที่ 20.54 บาท/ลิตร

Hi Diesel B20S อยู่ที่ 23.74 บาท/ลิตร

Hi Diesel S B10 อยู่ที่ 23.99 บาท/ลิตร

Hi Diesel S อยู่ที่ 26.99 บาท/ลิตร

Hi Premium Diesel S อยู่ที่ 31.46 บาท/ลิตร

ทั้งนี้ ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องที่ กทม.