การบินไทยเปิดให้พนักงานสมัครใ จล าออก ปล ดพนักงาน อีก 6,000 คน

การบินไทย เตรียมปรับโครงสร้างองค์กรและแผนการปรับปรุงฝูงบิน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนฟื้นฟูกิจการ ที่บริษัทฯ จะยื่นแผนฟื้นฟูต่อศาลล้มละลายกลาง ในวันที่ 2 มีนาคม นี้ ซึ่งวางแผนลดขนาดองค์กรจากปัจจุบันมีพนักงานอยู่ 13,000 – 15,000 คน จากนี้จะมีโครงการสมัครใจลาออก รอบ 2 และ 3 รวมกับการให้ลาหยุดโดยไม่รับเงินเดือน คาดว่าในปี 2564 จะเหลือพนักงาน 9,000 – 11,000 คน

นอกจากนี้โครงการดังกล่าวเปิดให้ยื่นสมัครได้ 4 ช่วง ช่วงที่ 1 เปิดให้ยื่นวันที่ 19 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคมประกาศผล 5 มีนาคม ช่วงที่ 2 เปิดให้ยื่นวันที่ 2 – 16 มีนาคม ประกาศผล 19 มีนาคม ช่วงที่ 3 เปิดให้ยื่นวันที่ 16 มีนาคม – 1 เมษายน ประกาศผล 5 เมษายน และช่วงที่ 4 เปิดให้ยื่นวันที่ 1 – 19 เมษายน ประกาศผล 23 มษายน และการลาออกของทุกช่วง จะมีผลพร้อมกันในวันที่ 1 พฤษภาคม 2564

หลังจากเปิดโครงการร่วมใจเสียสละเพื่อองค์กร ในปี 2563 ทั้งให้พนักงานสมัครใจลาออก ลดเงินเดือน หรือหยุดงาน ทำให้ การบินไทย ลดค่าใช้จ่ายเงินเดือนลดลงไป 18 % อยู่ที่ราว 11,300 ล้านบาท ซึ่งในรอบที่ 2 และ 3 จะทำให้ประหยัดเงินปี 2564 ได้อีก 33 %

อย่างไรก็ตามแผนการลดจำนวนพนักงาน การบินไทยวางเป้าหมายไว้ในอีก 5 ปีข้างหน้า หรือภายในปี 2568 การบินไทย จะค่อยๆ มีพนักงานเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจนคงไว้ที่ 13,000 – 15,000 คน ถือว่าลดลงราว 52 % หากเทียบกับปี 2562 ซึ่งมีพนักงานอยู่ 29,000 คน