เจ้าอาวาสขุดสระ พบเรื อโบรา ณ

วันที่ 21 ก.พ.2564 ที่วัดเขาพระอานนท์ ม.1 ต.ศรีวิชัย อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี ชาวบ้าน คณะกรรมการวัด และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบล เข้าตรวจสอบและใช้เครื่องจักรขุดพบ เรือโบราณ ขึ้นจากบ่อน้ำของวัด ที่สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยพระยาลิไท แห่งอาณาจักรสุโขทัย คาดเป็นเรือเดินสินค้าในยุคอยุธยาตอนปลาย เพราะในประวัติศาสตร์จุดดังกล่าวเป็นท่าจอดเรือสำคัญเชื่อมทะเลอันดามันและอ่าวไทย

หลังจากผู้รับเหมาในการขุดลอกสระน้ำขนาดกว้าง 30 เมตร ความยาว 50 เมตร ของวัดเพื่อบูรณะให้เป็นสระโมกขรณี ได้เจอเสากระโดงขนาดยาวกว่า 2 เมตร เส้นผ่ าศูนย์กลางประมาณ 20 เซนติเมตร ภายในมุมด้านทิศตะวันตกของสระ ประกอบกับเคยมีคำบอกเล่าต่อกันมาว่าเมื่อ 60 ปีก่อนเคยมีคนเจอ เรือ แต่ไม่สามารถนำขึ้นมาได้ เพราะเครื่องมือไม่ดี จึงทำให้พระและผู้รับเหมาต้องใช้ความระมัดระวังในการขุดจนพบด้านท้ายเรือ

พระอธิการอภิชโย เจ้าอาวาสวัดเขาพระอานนท์ เล่าว่า จากประวัติบันทึกว่าวัดเขาพระอานนท์ เป็นวัดเก่าแก่ถูกสร้างขึ้นมานานประมาณ 673 ปี ตามหลักฐานทางโบราณสถานปัจจุบัน ที่มีโบสถ์มหาอุตม์ 1 ใน 3 ของสุราษฎร์ธานี ที่สร้างโดยพระยาลิไท แห่งอาณาจักรสุโขทัย บริเวณที่พบเรือเป็นท่าน้ำจอดเรือในยุคเดินทางค้าขายทางเรือช่วงปลายกรุงศรีอยุธยา ที่จุดนี้ถือเป็นเมืองท่าสำคัญของภาคใต้ฝั่งตะวันออกที่เชื่อมกับทะเลอันดามัน ซึ่งในบริเวณใกล้เคียง ยังมีเขาศรีวิชัยก็มีการพบลูกปัดเก่าแก่ และยังมีโบราณสถานเขาศรีวิชัย

พระอธิการอภิชโย กล่าวต่อว่า แต่การพบเรือโบราณไม่ใช่เป็นครั้งแรก เพราะก่อนหน้านี้เมื่อหลายสิบปีก่อนก็เคยมีชาวบ้านพบเรือไม้ขุดโบราณขนาด 5 วามาแล้วจำนวน 3 ลำ แต่เรือลำนี้ ให ญ่กว่ามาก

พระอธิการอภิชโย กล่าวอีกว่า โดยหลังจากนี้จะพยายามขุดเรือขึ้นมาให้สมบูรณ์มากที่สุด ก่อนจะบูรณะให้สมบูรณ์ นอกจากนี้ ยังพบเครื่องดินเผาต่าง ๆ ทั้งที่สมบูรณ์และ แตก เช่น ขวดดินเผาขวดนี้ที่เชื่อว่าเป็นขวดสำหรับใส่เครื่องดื่ม ที่ยังมีภาษาอังกฤษคาดเป็นยี่ห้อที่ข้างขวด คาดว่าจะถูกใช้ในยุคก่อน ค.ศ.1900 โดยสิ่งที่ขุดพบจะถูกเก็บในพิพิธภัณฑ์วัดเขาพระอานนท์ที่กำลังจะสร้างขึ้น เพื่อเป็นคลังประวัติศาสตร์ให้ประชาชนเข้ามาศึกษาประวัติศาสตร์ชาติไทย

พระอธิการอภิชโย กล่าวอีกว่า โดยหลังจากนี้จะพยายามขุดเรือขึ้นมาให้สมบูรณ์มากที่สุด ก่อนจะบูรณะให้สมบูรณ์ นอกจากนี้ ยังพบเครื่องดินเผาต่าง ๆ ทั้งที่สมบูรณ์และ แตก เช่น ขวดดินเผาขวดนี้ที่เชื่อว่าเป็นขวดสำหรับใส่เครื่องดื่ม ที่ยังมีภาษาอังกฤษคาดเป็นยี่ห้อที่ข้างขวด คาดว่าจะถูกใช้ในยุคก่อน ค.ศ.1900 โดยสิ่งที่ขุดพบจะถูกเก็บในพิพิธภัณฑ์วัดเขาพระอานนท์ที่กำลังจะสร้างขึ้น เพื่อเป็นคลังประวัติศาสตร์ให้ประชาชนเข้ามาศึกษาประวัติศาสตร์ชาติไทย

ที่มา khaosod