ยาย ลงทะเบียน เราชนะ

เรียกได้ว่า บรรยากาศวันนี้ 15 ก.พ.64 ในการลงทะเบียน เราชนะ กลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟน คึกคักทั่วไทย ในส่วนบรรยากาศจาก จ.ชัยนาท ประชาชนกว่า 200 คน ส่วนใหญ่จะเป็นผู้สูงอายุ เดินทางมาที่ธนาคารกรุงไทยสาขาชัยนาท บางรายมาตั้งแต่เช้ามืดเพื่อมารอยืนยันตัวตน ทำให้มีผู้มายืนต่อคิวยาวออกมาจากธนาคารไปถึงทางเดินเท้าเกือบ 100 เมตร โดยมีเจ้าหน้าที่คอยบริการตั้งแต่ทางเข้าไปจนขั้นตอนสุดท้าย

บรรย ากาศ การลงทะเบียน เราชนะ

สอบถามความรู้สึกเหล่าผู้สูงอายุต่างก็มาด้วยความหวังอยากได้เงินจากรัฐบาล ออกจากบ้านกันตั้งแต่เช้ามืดเพื่อมาต่อคิว เสียงส่วนใหญ่ต่างก็อยากได้เงินมาเยียวย าเพราะทำมาหากินไม่ได้ ลูกหลานก็ลำบากไม่อยากจะเบียดเบียน บางรายถึงขั้นยกมือไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอให้ได้เงินใช้เหมือนกับคนอื่นๆ

บรรย ากาศลงทะเบียน เราชนะ

อย่างไรก็ตาม ขอให้ทุกคนได้สิทธิ เราชนะ นะคะ