เราช นะ กลุ่มรับเยียวยาไม่ได้ ต้องกดยกเลิ ก ก่อนถู กเรียกเ งิ นคืน

สำหรับโครงการ เราชนะ ที่เปิดให้ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิเยียวย าจากสถานการณ์การแพร่กระจายของ CV-19 คืบหน้ามาตรการเราชนะ หลังจากเปิดให้ เช็คสิทธิเราชนะ ตั้งแต่เช้าของวันที่ 5 ก.พ.64 และพบว่า มีกลุ่มข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ ที่ทดลองกดรับสิทธิ และได้รับข้อความว่า เป็นผู้ได้รับสิทธิเราชนะ รับเงิน 7,000 บาท

เราชนะ
ล่าสุด นางสาวกุลยา ตันติเตมิท รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง(สศค.) เปิดเผยว่า สำหรับโครงการ เราชน ที่รัฐบาลจะให้เงิน 7,000 บาทต่อราย ซึ่งเปิดให้ผู้เช็คสิทธิ์ผ่าน www.เราชนะ.com นั้น ในกรณีที่เป็น ข้าราชการ ทั้งลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว และรัฐวิสาหกิจ ที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งและเราเที่ยวด้วยกัน และถูกระบุว่า ได้สิทธิ์ เราชนะ ขอให้กดไม่เข้าร่วมโครงการด้วยตนเอง ไม่เช่นนั้นจะถูกเรียกเงินคืนในภายหลัง

เมื่อถึงวันที่ 18 ก.พ.2564 จะมีแถบข้อความขึ้นให้บน แอพพลิเคชั่น เป๋าตัง และถามว่าท่านยืนยันจะเข้าร่วมโครงการหรือไม่ ผู้ที่เป็นลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว และรัฐวิสาหกิจ ที่เข้าเกณฑ์ไม่ได้รับเงินในโครงการนี้จะต้องกดไม่เข้าร่วมมาตรการ เราชนะ เพราะถ้าหากระบบตรวจพบภายหลังจะมีการเรียกเงินคืน
ทั้งนี้ เหตุที่ระบบระบุว่า คุณเป็นผู้ได้สิทธิ ทั้งที่เป็นข้าราชการ หรือ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ส่วนหนึ่งเพราะระบบข้อมูลที่ยังไม่อัพเดท เช่น ในบางราย เพิ่งจะเข้ารับราชการ หรือ เป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ เป็นต้น ขณะเดียวกัน การเชื่อมโยงข้อมูลกับรัฐวิสาหกิจก็ยังไม่สมบูรณ์ ทำให้เราต้องขึ้นในแอปพลิเคชันเพื่อให้ปฏิเสธการเข้าร่วม

ส่วนแนวทางช่วยเหลือกลุ่มลูกจ้างชั่วคราว และลูกจ้างของรัฐและรัฐวิสาหกิจที่มีรายได้น้อยนั้น พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ให้มอบหมายให้กระทรวงการคลังมาดูแลกลุ่มนี้เพิ่มเติมแล้ว ซึ่งขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างหาแนวทางช่วยเหลืออยู่
อย่างไรก็ตาม เราชนะ เตือนด่วน ข้าราชการ – รัฐวิสาหกิจ รับเยียวยาไม่ได้ ต้องกดยกเลิก