ศบค.รา ยง านสถานการณ์วั นนี้

ศบค. แถลงสถานการณ์ CV-19 วันนี้ 25 ก.พ. 64 พบผู้ติดเพิ่ม 72 ราย ยอดติดยืนยันสะสม 25,764 ราย รักษาหายอีก 192 ราย เมื่อเวลา 11.30 น. วันที่ 25 ก.พ. 2564 แพทย์หญิงอภิสมัย ศรีรังสรรค์ ผู้ช่วยโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่กระจายของ CV-19 หรือ ศบค. รายงานสถานการณ์ผู้ติดในประเทศไทย มียอดผู้ติดและผู้รักษาหายดังนี้

ศูนย์ข้อมูล CV-19

ติดในประเทศ 63 ราย

ติดจากต่างประเทศ 9 ราย

รักษาหายเพิ่มขึ้น 192 ราย

กลับบ้านแล้ว 24,734 ราย

อยู่ระหว่างรักษาตัว 947 ราย แบ่งเป็นใน รพ. 627 ราย และ รพ.สนาม 320 ราย ในจำนวนนี้อาการหนัก 22 ราย ใช้เครื่องช่วยหายใจ 8 ราย

ยอดผู้ติดยืนยันสะสม 25,764 ราย นับเป็นรายที่ 25,693-25,764

ประเทศไทยเป็นอันดับที่ 114 ของโลก

ศูนย์ข้อมูล CV-19

ผู้ติด 72 รายใหม่ แบ่งเป็นดังนี้

ผู้ติดรายใหม่ จากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ 43 ราย

ค้นหาผู้ติดเชิงรุกในชุมชน 20 ราย

ผู้เดินทางมาจากต่างประเทศและเข้า State Quarantine 9 ราย

อย่างไรก็ตาม ขอให้ทุกคนทำตามมาตรการป้องกัน สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้ง และหมั่นล้างมือบ่อยๆนะคะ

ขอบคุณ ศูนย์ข้อมูล CV-19