ลีน่าจัง อั ดคลิ ปเตรียมแจ้ งความ

กำลังเป็นที่นิยมกันมากที่คนคงรู้จักกันดี สำหรับ คลับเฮาส์ (Clubhouse) ที่เป็นแอปฯโซเชียลมีเดียรูปแบบหนึ่ง มีจุดเด่นอยู่ที่การสร้างห้องเพื่อพูดคุยผ่านเสียง โดยที่มี Moderator (ผู้สร้างห้อง) เป็นผู้ดำเนินรายการและเป็นผู้กำกับห้องนั้น ๆ โดยที่ผู้เข้าฟังสามารถขอแสดงความเห็นได้ จากนั้น ผู้ดูแลจะอนุญาตให้พูดคุยได้ จนเกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกัน

คลับเฮาส์ (Clubhouse)

คลับเฮาส์ (Clubhouse) เป็นแอปฯโซเชียลมีเดียรูปแบบหนึ่ง มีจุดเด่นอยู่ที่การสร้างห้องเพื่อพูดคุยผ่านเสียง โดยที่มี Moderator (ผู้สร้างห้อง) เป็นผู้ดำเนินรายการและเป็นผู้กำกับห้องนั้น ๆ โดยที่ผู้เข้าฟังสามารถขอแสดงความเห็นได้ จากนั้น ผู้ดูแลจะอนุญาตให้พูดคุยได้ จนเกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกัน แต่ข้อเสียในความเป็นส่วนตัว

แอปพลิเคชันได้สร้าง โพรไฟล์เงา ของผู้ที่ไม่เคยใช้แอปพลิเคชันมาก่อน แต่อยู่ในรายชื่อผู้ติดต่อที่ใช้งาน นอกจากนี้คลับเฮาส์ยังบันทึกการสนทนาในห้องการสนทนาส่วนตัวได้อีกด้วย

ทั้งนี้ในคลับเฮาส์ มีผู้แอบอ้างเป็น ลีน่าจัง ในการใช้เงาเสียง ซึ่งงานนี้ทำ ลีน่าจัง ตัวจริงถึงกลับฟิวส์ขาด ออกมาอัดคลิปไลฟ์สด พูดถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้น ด้วยข้อความระบุว่า คลับเฮาส์ฉันไม่ได้เล่น มีคนเอาเสียงเอาไปเลียนแบบ กำลังจะไปแจ้งความจับ เอามันเข้าคุ ก มาแอบอ้างเป็นตัวฉันไง ฉันเล่นไม่เป็นและสมัครไม่เป็น

ลีน่าจัง

อย่างไรก็ตาม ลีน่าจัง อัดคลิปเตรียมแจ้งความ คนแอบอ้างเสียงเล่น คลับเฮาส์