ศบค. แถลงสถานการณ์วันนี้

ศบค. แถลงสถานการณ์ Cv-19 วันมาฆบูชา 26 ก.พ. 64 พบผู้ติดเพิ่ม 45 ราย ยอดติดยืนยันสะสม 25,809 ราย รักษาหายอีก 218 ราย เมื่อเวลา 11.30 น. วันที่ 26 ก.พ. 2564 ศูนย์ข้อมูล COVID-19 รายงานสถานการณ์ผู้ติด CV-19 ในประเทศไทย มียอดผู้ติดและผู้รักษาหายดังนี้

ติดในประเทศ 37 ราย

ติดจากต่างประเทศ 8 ราย

รักษาหายเพิ่มขึ้น 218 ราย

กลับบ้านแล้ว 24,952 ราย

อยู่ระหว่างรักษาตัว 774 ราย

ยอดผู้ติดยืนยันสะสม 25,809 ราย นับเป็นรายที่ 25,765 – 25,809

ประเทศไทยเป็นอันดับที่ 114 ของโลก

ศูนย์ข้อมูล CV-19

ผู้ติด 45 รายใหม่ แบ่งเป็นดังนี้

ผู้ติดรายใหม่ จากระบบเฝ้าระวัง และระบบบริการ 32 ราย

ค้นหาผู้ติดเชิงรุกในชุมชน 5 ราย

ผู้เดินทางมาจากต่างประเทศและเข้า State Quarantine 8 ราย

อย่างไรก็ตาม ขอให้ทุกคนทำตามมาตรการป้องกัน สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้ง และหมั่นล้างมือบ่อยๆนะคะ

ขอบคุณ ศูนย์ข้อมูล CV-19