หนุ่ มน้ อย เดิ นมาตามทาง

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา สถานีตำร วจภูธรเมืองเลย ได้มีการรายงานว่า จร.601/617 งานจราจรอำนวยความสะดวกการจราจรแยกพิพัฒน์มงคล มีประชาชนมาแจ้งว่า พบเด็ กนักเรี ยนเดินร้ องใ ห้ไปตามถนนจึงไปสอบถามทราบว่า รถรับส่งนักเรียนที่มารับประจำกลับไปแล้ว ผมจะเดินกลับบ้านครับ ที่บ้านโพนป่าแดง จึงได้ให้ความช่วยเหลือ ติดต่อกับผู้ปกครองทางโทรศัพท์ ให้มารับน้องกลับบ้าน แม่จึงใด้มารับกลับบ้านเป็นที่เรียบร้อย พร้อมขอบคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจมา ณ ที่นี้

ภาพจาก สถานีตำรวจภูธรเมืองเลย

ภาพจาก สถานีตำรวจภูธรเมืองเลย

โพสต์

ที่มา สถานีตำรวจภูธรเมืองเลย