พิธีลุ ยน้ำสมโภช เจ้ าแ ม่ลิ้ มกอเหนี่ ยวปัตต านี

เมื่อเวลา 07.00 น.วันที่ 26 ก.พ.64 ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศเทศกาลสมโภชเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว หลังจากเทศกาลตรุษจีนผ่านไป 15 วันของทุกปี โดยที่สะพานเดชานุชิต ต.อาเนาะรู อ.เมือง จ.ปัตตานี จะมีพิธีลุยน้ำ แต่เนื่องด้วยสถานการณ์ CV-19 นั้น ปีนี้จะอัญเชิญองค์พระที่ออกจากศาลฯจำนวน 2 องค์เท่านั้น คือ 1.องค์พระหมอ 2.องค์เจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว และจากช่วงที่ไม่มีการแพร่กระจายของ CV-19 จะอัญเชิญองค์พระออกจากศาลทุกองค์ จำนวน 25 องค์

สำหรับบรรยากาศ ริมแม่น้ำปัตตานี ได้มีประชาชนชาวไทยเชื้ อสายจีน ได้เดินทางมาชมพิธีลุยน้ำกันอย่างคึกคัก แต่น้อยกว่าปีที่ผ่านมาๆ โดยขบวนแห่ได้แบกเกี้ยวองค์พระ ลงไปในแม่น้ำปัตตานี ซึ่งองค์พระหมอ และเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว จะลงลุยน้ำพร้อมกัน ข้ามไปอีกฝั่งหนึ่ง โดยปีนี้จะลุยน้ำเพียงรอบเดียว ทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการรำลึกถึงองค์เจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว ที่ได้ข้ามน้ำข้ามทะเลจากเมืองจีนและเพื่อความสิริมงคล ให้ค้าขายดี ชำระร่า งกา ยจิ ตใจให้บริสุทธิ์

หลังจากองค์พระทั้ง 2 องค์ เสร็จสิ้นการลุยน้ำ องค์พระหมอจะขึ้นรถยนต์เพื่อไปปักหลักตามที่ต่างๆ ในอาณาเขตที่กำหนด ทั้ง 52 จุด ส่วนองค์เจ้าแม่ฯจะถูกแบกเดินไปตามเส้นทางที่กำหนดไว้ โดยจะแวะเพื่อให้พี่น้องประชาชนที่ตั้งโต๊ะรับพระได้จุดธูปรับองค์เจ้าแม่ฯ โดยไม่มีการนำองค์พระเข้าไปภายในบ้าน เมื่อครบทุกเส้นทางที่กำหนด ก็จะนำองค์พระทั้ง 2 องค์กลับมาเตรียมความพร้อมทำพิธีลุ ยไฟที่หน้าศาลเจ้าเล่งจู่เกียง ต.อาเนาะรู จ.ปัตตานี เวลา 11.00 น.

ภาพ พิธีลุยน้ำสมโภช เจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยวปัตตานี

ทั้งนี้ ปีนี้งดจัดพิธีหามเกี้ยวใหญ่มหามงคล, งดจัดขบวนแห่บุปผชาติ, งดการแสดงเชิดมังกรทอง และงดการแข่งขันเชิดสิงโตบนเสาดอกเหมย เนื่องจากช่วงนี้ยังคงอยู่ในมาตรการป้องกัน CV-19 ขณะที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงทั้ง ตำรวจ ทหาร และฝ่ายปกครอง ได้มีการเฝ้าระวังและดูแลความปลอดภัยอย่างเข้มงวด

ภาพ พิธีลุยน้ำสมโภช เจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยวปัตตานี

ภาพ พิธีลุยน้ำสมโภช เจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยวปัตตานี

อย่างไรก็ตาม พิธีลุยน้ำสมโภช เจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยวปัตตานีในปีนี้ คนชมคึกคักแต่น้อยกว่าปีก่อน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่กระจายของ CV-19