ชาวบ้ าน เวี ยนเที ยนพ ระพุทธรูปจ มน้ำ

เมื่อเวลา 16.00 น.วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 ที่บริเวณบ้านเขาระกำ ต.วังกระแจะ อ.เมือง จ.ตราด นายภิญโญ ประกอบผล ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานในการทำพิธีเวียนเทียนรอบพระพุทธสิริภูวดลมงคลชัย (พระจ มน้ำ)ของสำนักสงฆ์คุณธรรม(แห่งเก่า)ที่ปัจจุบันจมน้ำ เนื่องในวันมาฆบูชา มีพระครูซ้อน หัวหน้าสำนักสงฆ์เขาคุณธรรม ร่วมเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ มีหัวหน้าส่วนราชการ

และประชาชนชาวตราดในพื้นที่ และชาวมอญกว่า 150 คน นำโดยโกตา หัวหน้าชุมชนชาวมอญในจังหวัดตราดร่วมในพิธี มีนายกัฬชัย เทพวรชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด นายวิเชียร ทรัพย์เจริญ นายกอบจ.ตราด ร่วม

หลังจากที่พระครูซ้อนได้ทำพิธีทางศาสนาแล้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราดและหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมพายเรือคะยักเวียนรอบพระพุทธสิริภูวดลมงคลชัยจำนวน 3 รอบ ซึ่งเมื่อครบ 3 รอบ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราดได้เข้าไปวางดอกไม้บูชาพระพุทธสิริภูวดลมงคลชัย ที่หน้าตักและปักธูปเทียนด้วย ท่ามกลางบรรยากาศที่มีพระอาทิตย์กำลังตกดินและมีลมพัดมาเอื่อยๆ

ผู้ว่าฯตราด เป็นประธานพิธีเวียนเทียนรอบพระพุทธรูปจ มน้ำ

อองโม หัวหน้ากชุ่มชาวมอญคนหนึ่ง และเป็นผู้ร่วมสร้างสำนักสงฆ์และพระพุทธสิริภูวดลมงคลชัย บอกว่า ชาวมอญที่ออกมาจากประเทศและมารับจ้างทำงานกรีดยางในจังหวัดตราดที่มีจำนวนมาก โดยเฉพาะในพื้นทีทต.วังกระแจะ ได้พบพระธุดงค์มาปฏิบัติธรรมในพื้นที่และเกิดจิตศรัธทาจึงได้ร่วมกันทำบุญและร่วมสร้างสำนักสงฆ์แห่งนี้ขึ้นในปี 2548 เพื่อเข้ามาทำกิจกรรมทางศาสนาที่ชาวมอญเคารพนับถือ แต่ปี 2557-2558

ทางชลประทานตราดได้เพิ่มความจุน้ำในอ่างเก็บน้ำเขาระกำขึ้น จึงต้องย้ายขึ้นไปอยู่บนเขาในปัจจุบัน ซึ่งพระพุทธรูปได้สร้างด้วยเงินของชาวมอญทั้งหมดและมีชาวไทยบ้าง และมีช่างชาวตราดมาร่วมในการก่อสร้างด้วย

อย่างไรก็ตาม เป็นอีกหนึ่งพิธีที่สืบต่อกันมาอย่างยาวนาน ขออนุโมธนาสาธุด้วยนะคะ