ประก าศรั บเหรี ยญ 5 ปีเก่า เหรี ยญละ 1 หมื่น

เมื่อวันที่ 14 มกราคม เพจเฟซบุ๊ก รับซื้อเหรียญและธนบัตร ของสะสม ราคาสูง By Gig ได้มีการโพสต์รูปภาพพร้อมทั้งระบุข้อความเอาไว้ว่า

ดูดีๆ เช็คดีๆ เหรียญ 5 อาจมีค่าหลักหมื่น เหรียญ 5 บาทที่สามารถขายได้จริงมี 2 ปี ดังนี้ 1เหรียญ5บาทปี 2546 รับซื้อ 200ถึง400 บาท 2 เหรียญ 5 บาทปี 2540 รับซื้อ 4000ถึง10000 บาท

ราคาตามสภาพเหรียญ ขอย้ำว่ารับซื้อเฉพาะสองปีนี้เท่านั้น ปีใกล้เคียงไม่รับ ปีเก่ากว่าไม่รับ รับซื้อตลอดนะครับ เหรียญหรือธนบัตร ของเก่า ของสะสม ให้ราคาสูง

โพสต์ดังกล่าว

ภาพจาก รับซื้อเหรียญและธนบัตร ของสะสม ราคาสูง By Gig

ขอบคุณ รับซื้อเหรียญและธนบัตร ของสะสม ราคาสูง By Gig