จ่าปลั๊ก ซั ดกลับเมี ยหลว ง ยอมออกร าชการ

เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งประเด็นร้อนที่ทำโลกออนไลน์เดือดมากๆเลยก็ว่าได้จ้า หลังผู้ใช้เฟสบุ๊คชื่อ สุทธดา บุญยกสนันธ์ ได้ออกมาโพสต์ภาพพร้อมทั้งได้ระบุข้อความว่า ข่าว#กะแสตำรวจไปแต่ง เ มี ย น้ อ ย แต่แม่ย่าเขามี จั ญ ย า บ ร ร ณ ต บ หั ว สังสอนลูกห้ามปราม แต่ส่วนสามีที่เป็นทหารของเรา แม่ย่าพาลูกทหารไป แ ต่ ง เ มี ย น้ อ ย

โพสต์ดังกล่าว

ล่าสุดก่อนมิถุนายน 2563 พิมได้เรียกร้องให้ปลั๊กมีค่าสินไหมดูแลบุตร 500,000 บาท พิมจะทำการเซ็นใบหย่าให้ปลั๊ก ซึ่งปลั๊กเป็นคนขอหย่าพิมในครั้งแรก และในข้อสัญญาที่พิมเรียกร้อง ถ้าปลั๊กไม่สามารถทำตามข้อเรียกร้องได้ ปลั๊กจะต้องออกจากราชการทหาร ซึ่งปัจจุบันปลั๊กกำลังอยู่ในขั้นตอนถึงทำเรื่องลาออก