ด่วน ไท ยพบผู้เสี ยชีวิ ต 1 ราย

วันที่ 2 มี.ค. 64 เพจ ศูนย์ข้อมูล COVID-19 รายงานสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ประจำวัน ว่า ประเทศไทยพบจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม 42 ราย ติดเชื้อในประเทศ 39 ราย แบ่งเป็นผู้ติดเชื้อรายใหม่จากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ 35 ราย การค้นหาเชิงรุกในชุมชน 4 ราย และติดเชื้อจากต่างประเทศ 3 ราย อยู่ในสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้

รวมยอดผู้ป่วยสะสม 26,073 ราย พบผู้เสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย รวมยอดผู้เสียชีวิตสะสม 84 คน ผู้ป่วยที่รักษาหายแล้ว 25,420 ราย และผู้ป่วยที่รักษาอยู่ 569 ราย

สถานการณ์ COVID-19 เฉพาะระลอกใหม่ ตั้งแต่วันที่ 15 ธ.ค. 63 ถึง 2 มี.ค. 64 พบผู้ป่วยรายใหม่ 42 ราย ติดเชื้อในประเทศ 39 ราย แบ่งเป็นผู้ติดเชื้อรายใหม่จากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ 35 ราย การค้นหาเชิงรุกในชุมชน 4 ราย และติดเชื้อจากต่างประเทศ 3 ราย

ทั้งนี้ ยอดผู้ป่วยสะสม 21,863 ราย แบ่งเป็นผู้ป่วยรายใหม่ 6,264 ราย การค้นหาเชิงรุกในชุมชน 14,557 ราย เดินทางมาจากต่างประเทศ 1,015 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย ยอดสะสม 24 ราย

สำหรับสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั่วโลก เวลา 10.00 น. ยอดผู้ติดเชื้อรวม 114,987,953 ราย อาการรุนแรง 90,186 ราย รักษาหายแล้ว 90,696,596 ราย เสียชีวิต 2,549,743 ราย

5 อันดับประเทศที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุด

1. สหรัฐอเมริกา จำนวน 29,314,254 ราย

2. อินเดีย จำนวน 11,123,619 ราย

3. บราซิล จำนวน 10,589,608 ราย

4. รัสเซีย จำนวน 4,257,650 ราย

5. สหราชอาณาจักร จำนวน 4,182,009 ราย

ขณะที่ ประเทศไทย อยู่ในอันดับที่ 114 จำนวน 26,073 ราย