มีนาคม มีวันหยุด 3 วัน

วันที่ 2 มีนาคม 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานกรณีคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเพิ่ม วันหยุดกรณีพิเศษ และ วันหยุดประจำภาค เพื่อกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยของประชาชน เนื่องจากไทยต้องเผชิญกับสถานการณ์การแพร่cv-19 หรือการแพร่ระลอกใหม่ ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจภายในประเทศ

สำหรับ วันหยุดประจำภาค ตาม มติ ครม. โดยเฉพาะวันหยุดประจำภาค ได้แก่

ภาคเหนือ : วันศุกร์ที่ 26 มี.ค. 64 (วันหยุดประเพณีไหว้พระธาตุ)

ภาคอีสาน : วันจันทร์ที่ 10 พ.ค. 64 (วันหยุดประเพณีงานบุญบั้งไฟ)

ภาคใต้ : วันพุธที่ 6 ต.ค. 64 (วันหยุดประเพณีสารทเดือนสิบ)

ภาคกลาง : วันพฤหัสบดีที่ 21 ต.ค. 64 (วันหยุดเทศกาลออกพรรษา)

ส่งผลให้ในเดือนมีนาคม 2564 มี วันหยุดยาว ติดต่อกัน 3 วัน สำหรับภาคเหนือ ได้แก่

วันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2564 ซึ่งเป็นวันหยุดเทศกาลไหว้พระธาตุของภาคเหนือ

วันเสาร์ที่ 27 มีนาคม 2564 เป็นวันหยุดประจำสัปดาห์

วันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 เป็นวันหยุดประจำสัปดาห์