กองทัพเรือไทย กัมพูชา ผนึกกำลัง ตรวจเข้ม

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม เพจ พลังสื่อonline ได้โพสต์ข้อความระบุว่า กองทัพเรือไทย กัมพูชา ผนึกกำลัง ตรวจเข้ม สกัดกั้น CV19 จากสถานการณ์การแพร่กระจาย Cv19 ในปัจจุบัน โดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่ยังคงทวีความรุนแรง และมีการแพร่ระบาดเพิ่มขึ้น ทำให้แต่ละประเทศมีการออกมาตรการคุมเข้มด้าน สาธารณสุข และคุมเข้มด้านการป้องกัน การลักลอบกระทำผิดกฎหมาย ตามแนวชายแดนทั้งทางบกและทางทะเล เพื่อควบคุมและสกัดกั้นการแพร่กระจาย CV19

ล่าสุดกองทัพเรือไทย และกองทัพเรือกัมพูชา ได้ประสานงานแบบบูรณาการร่วมกันอย่างใกล้ชิด เพื่อป้องกันและสกัดกั้นการลักลอบกระทำผิดกฎหมาย ตามแนวชายแดนทั้งทางบกและทางทะเล อาทิ เพิ่มจุดตรวจ จุดสกัด เพิ่มการวางกำลังและการลาดตระเวน เพื่อตรวจสอบผู้ที่ลักลอบกระทำผิดกฎหมายตลอดแนวชายแดน เช่น

ป้องกันการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายทั้งทางบกและทางทะเล การทำประมงรุกล้ำน่านน้ำ รวมถึงการลักลอบขนสินค้าหนีภาษีและยาเสพติด ซึ่งเป็นสาเหตุทำให้เกิดการแพร่กระจาย CV19

ทั้งนี้เพื่อให้การควบคุมการแพร่กระจาย CV19 เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และเกิดความสงบเรียบร้อย ตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา จึงขอประชาสัมพันธ์ และขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชน บริเวณแนวชายแดนไทย-กัมพูชา และพี่น้องชาวประมงที่ทำการประมงบริเวณใกล้กับแนวชายแดนไทย-กัมพูชา รวมถึงผู้ประกอบการส่งออก-นำเข้า

โดยเฉพาะเรือสินค้าที่เดินเรือเข้า-ออก ระหว่างประเทศไทย-กัมพูชา ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ โดยขอให้ช่วยกันสอดส่องดูแลเป็นหูเป็นตาหากพบการกระทำผิดกฎหมายให้รีบแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบ เพื่อดำเนินคดีต่อผู้กระทำความผิดกฎหมายต่อไป และขอความร่วมมือให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ซึ่งหากฝ่าฝืนจะต้องถูกดำเนินคดี และถูกลงโทษตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด

ขอบคุณ พลังสื่อonline