ศบค.รายงานสถานการณ์

ศบค. แถลงสถานการณ์ CV-19 วันนี้ 6 มี.ค. 64 พบผู้ติดเพิ่ม 64 ราย ยอดติดยืนยันสะสม 26,305 ราย รักษาหายอีก 45 ราย เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 6 มี.ค. 2564 ศูนย์ข้อมูล CV-19 รายงานสถานการณ์ผู้ติด CV-19 ในประเทศไทย มียอดผู้ติดประจำวัน ดังนี้

ติดในประเทศ 54 ราย

ติดจากต่างประเทศ 10 ราย

ศูนย์ข้อมูล CV-19

รักษาหายเพิ่มขึ้น 45 ราย

กลับบ้านแล้ว 25,686 ราย

อยู่ระหว่างรักษาตัว 534 ราย

ยอดผู้ติดยืนยันสะสม 26,305 ราย นับเป็นรายที่ 26,242 – 26,305

ประเทศไทยเป็นอันดับที่ 115 ของโลก

ศูนย์ข้อมูล CV-19

ผู้ติด 64 รายใหม่ แบ่งเป็นดังนี้

ผู้ติดรายใหม่ จากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ 29 ราย

ค้นหาผู้ติดเชิงรุกในชุมชน 25 ราย

ผู้เดินทางมาจากต่างประเทศและเข้า State Quarantine 10 ราย

อย่างไรก็ตาม ขอให้ทุกคนทำตามมาตรการป้องกัน สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้ง และหมั่นล้างมือบ่อยๆนะคะ

ขอบคุณ ศูนย์ข้อมูล CV-19