พระแม่ลักษมี เทวีแห่งความร่ำรวย

สำหรับพระแม่ลักษมี หรือพระเเม่เเห่งความรวย หลายท่านอาจจะมีเทวรูปหรือรูปบูชาอยู่ประจำบ้าน หรือได้กร าบไหว้ขอพรตามสถานที่ต่างๆ โดยหนึ่งในสถานที่ที่มีองค์พระแม่ลักษมีประดิษฐ านอยู่ และมีผู้คนนิยมไปกร าบไหว้ขอพรอยู่บ่อยๆ โดยวันนี้เราได้มีวิธีพร้อมเคล็บไม่ลับมานำเสนอลองชมเลย

เคล็ดลับการขอพร

นิยมบูช าด้วยดอกบัวโดยเฉพาะอย่ างยิ่งดอกบัวชมพู พระองค์จะโปรดปรานมากเป็นที่สุดหากใครก็ตามที่ได้ถวายดอกบัวแด่พระองค์ ท่องคาถาสรรเสริญอยู่เป็นนิจแล้วนั้นก็จะได้รับพรอันเป็นมงคล ในเรื่องของทรัพย์สินเงินตราและโชค ล าภเป็นการเฉพาะ และควรขอพรในวันศุกร์ ห้ามถวายสิ่งที่ทำมาจากเนื้ อสั ต ว์เด็ ดข าด

สิ่งของเตรียมไหว้

1.ด อ กบัวสีชมพู

2.น้ำเปล่า

3.นม

4.ผลไม้ 5 อย่าง

การไหว้บูชา

1. พระแม่ลักษมี เกิดจากดอกบัว คนส่วนใหญ่จึงนิยมถว ายด อ กบัว แต่หากไม่มีก็สามารถใช้เป็นพวงมาลัยที่มีดอกสีชมพูก็ได้เช่นกัน

2. จุดธปู 9 ดอก และจะต้องสวดนะโม 3 จบก่อน ตามด้วยบทสวดบูชา องค์พระแม่ลักษมี โอม ชยะ ศรี ลักษมี มาตา

ผู้ที่ไปไหว้ขอพรนั้นสมหวังกันมากมาย มั่งคั่ง ร่ำรวย เป็นเศรษฐีกันก็มี และยังมีผู้คนจากประเทศจีน เกาหลี ใต้หวัน ที่เป็นนักธุรกิจมาขอพรแล้วสมหวังถึงขั้นกลับมาไหว้อีกครั้งก็มี