ปลื้มปีติ ในหลวง ทรงทักทายน้องทาม

เมื่อวันที่ 12 มี.ค. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ และทรงเปิดอาคารที่ทำการศาลจังหวัดพิษณุโลก ณ ที่ทำการศาลจังหวัดพิษณุโลก ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ในโอกาสนี้ เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี โดยเสด็จในการนี้ด้วย

ทรงพระเจริญ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการเสด็จฯ ครั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชปฏิสันถารกับ น้องทาม หรือ นายวรรธนะ คำอินทร์ ผู้ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานรถจักรย านเพื่อผู้พิ ก าร เมื่อปี 2558 บริเวณหน้าวิหารวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร

พระองค์ทรงจำได้ ทรงพระเจริญ

ขอบคุณภาพจาก สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4 กรมประชาสัมพันธ์