ศบค.รายงานสถานการณ์วันนี้

เมื่อวันที่ 14 มี.ค. 64 ศูนย์ข้อมูล CV-19 รายงานสถานการณ์แพร่กระจายของ CV-19 ประจำวัน ว่า ประเทศไทยพบจำนวนผู้ติดรายใหม่เพิ่ม 170 ราย ติดในประเทศ 156 ราย แบ่งเป็นผู้ติดรายใหม่จากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ 20 ราย การค้นหาเชิงรุกในชุมชน 136 ราย และติดจากต่างประเทศ 14 ราย รวมยอดผู้ป่วยสะสม 26,927 ราย ผู้ติดที่รักษาหายแล้ว 26,154 ราย และผู้ติดที่รักษาตัวอยู่ในโรงพย าบาล 687 ราย

ศูนย์ข้อมูล CV-19

สถานการณ์ CV-19 เฉพาะระลอกใหม่ ตั้งแต่วันที่ 15 ธ.ค. 63 ถึง 14 มี.ค. 64 พบผู้ติดรายใหม่ 170 ราย ติดในประเทศ 156 ราย แบ่งเป็นผู้ติดรายใหม่จากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ 20 ราย การค้นหาเชิงรุกในชุมชน 136 ราย และติดจากต่างประเทศ 14 ราย

ศูนย์ข้อมูล CV-19

ทั้งนี้ ยอดผู้ติดสะสม 22,690 ราย แบ่งเป็นผู้ติดรายใหม่ 6,572 ราย การค้นหาเชิงรุกในชุมชน 14,965 ราย เดินทางมาจากต่างประเทศ 1,153 ราย

อย่างไรก็ตาม ขอให้ทุกคนทำตามมาตรการป้องกัน สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้ง และหมั่นล้างมือบ่อยๆนะคะ

ขอบคุณ ศูนย์ข้อมูล CV-19