หมอปลา เดือด หลังมีมติไม่ทุบพญานาค

จากกรณีที่วัดกกกอก หมู่ 2 อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร เจ้าหน้าที่เทศบาลกกตูม ได้นัดหมายชาวบ้านกกกอก เปิดเวทีประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของชาวบ้านกกกอก เรื่องรูปปั้ นพญานาค ว่า เห็นควรให้คงไว้ หรือเห็นควรให้ทุบทำลาย โดยเริ่มจากการสอบถามชาวบ้าน ว่าใครเห็นควรให้คงพญานาคไว้ให้ยกมือ ซึ่งมีชาวบ้านยกมือเห็นด้วยจำนวน 32 คน

จากนั้นเจ้าหน้าที่ได้สอบถามชาวบ้านว่าใคร เห็นควรให้ทุบทำลายพญานาค ซึ่งไม่มีคนออกเสียงลงความเห็นแม้แต่คนเดียว สุดท้ายเจ้าหน้าที่ได้สอบถามว่า ใครไม่มีความเห็นต่อเรื่องนี้ มีชาวบ้านยกมือ 1 คน ซึ่งเมื่อรวมกับชาวบ้านที่ไม่แสดงความคิดเห็นอีก 8 คน จึงมีจำนวนผู้งดออกเสียง 9 คน จากจำนวนชาวบ้านที่เข้าร่วมประชาคม จำนวน 41 คน

มีชาวบ้านกกกอก เข้าร่วมประชาคมเพียง 41 คน จากจำนวนชาวบ้านทั้ง 198 คน นายมนตรี บอกว่า ถือเป็นเรื่องปกติของชาวบ้านกกกอก ซึ่งการทำประชาคมที่ผ่านมา ก็จะมีชาวบ้านเข้าร่วมประมาณเท่านี้

ขณะที่ลุงพล เปิดเผยว่า หลังจากนี้ก็เป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่ที่จะต้องไปดำเนินการในขั้นตอนต่อไป ส่วนตนตั้งใจที่จะมอบให้เป็นสาธารณะ โดยให้หน่วยงานรัฐดูแลตั้งแต่แรกอยู่แล้ว ซึ่งผลจากประชามติวันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดี เพราะคนไทยนับถือพระพุทธศาสนาอยู่แล้ว

ด้านนายจีรพันธ์ เพชรขาว หรือ หมอปลา กล่าวว่า ตนมองว่าเจ้าหน้าที่ทำเกินอำนาจหรือไม่ ทำไมไม่รอให้ศาลมีคำพิพากษา อีกทั้งจำนวนคนทำประชาคมก็ไม่ถึง 1 ใน 4 และมีคนนอก หรือผู้มีผลประโยชน์ รวมทั้งยูทูเบอร์เข้าไปร่วมประชาคมด้วย

หมอปลา

อย่างไรก็ตาม ชาวบ้านกกกอก โหวตไม่ทุบพญานาค ทางด้านหมอปลาชี้ลงคะแนนไม่ถึงครึ่ง ควรรอศาลสั่ง

ขอบคุณ ทุบโต๊ะข่าว