ชาวบ้านขอพร ต้นโพธิ์เงินโพธิ์ทอง

ที่บริเวณต้นโพธิ์ใบสีเงินสีทอง ที่วัดสีบัวทอง ตำบลสีบัวทอง อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง พบชาวบ้านเดินทางมาขอเลข โดยการเขย่าติ้วทายได้ตัวเลข 71 และยังพบว่าที่ใบสีเงินนั้นมีตัวเลข 70 เห็นอย่างชัดเจน ซึ่งที่ผ่านมานั้น มีชาวบ้าน ถูกรางวัลจากต้นโพธิ์ใบสีเงินสีทองมาอย่างต่อเนื่อง ต่างเชื่อว่าเป็นต้นโพธิ์ศักดิ์สิทธิ์ มีความมหัศจรรย์แตกกอ เป็นใบสีทองและสีเงินมานานกว่า 6 ปีแล้ว โดยต้นโพธิ์ดังกล่าวเป็นพุ่มสวยงาม มีลำต้นสูงประมาณ 1.50 เมตร แตกกิ่งก้านเป็นพุ่มต้นโพธิ์ที่มีความสวยงาม ออกใบโพธิ์สีชมพูและสีขาวทั้งต้น จนชาวบ้านเรียกกันติดปากว่า ต้นโพธิ์เงินโพธิ์ทอง

ต้นโพธิ์เงินโพธิ์ทอง

ชาวบ้านต่างเชื่อกันว่าเป็นเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์และเป็นสิริมงคล พร้อมได้นำดอกไม้ธูปเทียนกราบไหว้บูชาขอพรตามความเชื่อ และมีชาวบ้านที่ไปกราบไหว้ต่างถูกรางวัลนเป็นประจำ โดย มีเรื่องเล่าว่า ต้นโพธิ์เงินโพธิ์ทอง หลังจากทางวัดได้ทำการสร้างโบสถ์หลังใหม่ แล้วพบว่าที่บริเวณโบสถ์มีจอมปลวกแดงขึ้นอยู่ จึงได้นำดินจอมปลวกแดงออกมากองไว้ที่บริเวณใต้ตนโพธิ์เก่าแก่หน้าโบสถ์

และต่อมาพบว่ามีต้นโพธิ์เกิดขึ้นมาใหม่ แตกกอมีลำต้นสูงประมาณ 1.50 เมตร แตกใบเป็นสีขาวและสีอมชมพู มานานกว่า 6 ปี ชาวบ้านเรียกว่าโพธิ์เงินโพธิ์ทอง ซึ่งชาวบ้านที่พบเห็นเชื่อกันว่าเป็นความมหัศจรรย์ และความเป็นสิริมงคล ความสวยงาม ความแปลก และความมหัศจรรย์