ศรีสะเกษเอาไม่อยู่ แม่ค้าผักติด โควิด ป่วยรายแรกระลอกใหม่

วันที่ 16 มี.ค.64 ที่ศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จ.ศรีสะเกษ พบผู้ป่วยโควิดรายแรกของการระบาดระลอกใหม่ รวมสะสมยืนยันตั้งแต่การระบาดระลอกแรกเป็น 9 ราย โดยผู้ป่วยเป็นหญิง อายุ 49 ปี อาชีพค้าขายผักที่ตลาดบางแควันเดอร์ กทม. อาศัยอยู่กับสามี โดยขายช่วงเวลา 02.00 ถึง12.00 น. สำหรับไทม์ไลน์มีดังนี้

ซึ่งผู้สัมผัสเสี่ยงสูงเป็นผู้สัมผัสร่วมบ้านและบ้านใกล้เคียง จำนวน 11 ราย จะเก็บตัวอย่างส่งตรวจ วันที่ 17 มี.ค.นี้ พนักงานขายร้านวัสดุ จำนวน 1 ราย จะเก็บตัวอย่างส่งตรวจวันที่ 17 มี.ค.นี้เช่นกัน ส่วนญาติที่บ้านธาตุ หมู่ 1 ต.วังหิน จำนวน 5 ราย จะเก็บตัวอย่างส่งตรวจวันที่ 20 มี.ค.นี้ ผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำให้เฝ้าสังเกตอาการ และพนักงานเก็บเงินที่ห้างบิ๊กซี รวมทั้งผู้ร่วมงานบุญ 100 วันด้วย

เอาไม่อยู่ศรีษะเกษพบป่วยรายแรกระรอกใหม่

กักตัวกลุ่มเสี่ยง

อย่างไรก็ดีขอให้ไม่พบผู้ติดเชื้อมากไปกว่านี้ครับ

ขอบคุณ ข่าวสด