อบอุ่นหัวใจ ในหลวง – พระราชินี ทรงแย้มพระโอษฐ์ให้กัน

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา เฟซบุ๊ก โบราณนานมา ได้เผยพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ขณะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงนมัสการพระพุทธชินราช ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดพิษณุโลก ในการนี้ทั้งสองพระองค์ ทรงจุดเทียน และทรงแย้มพระโอษฐ์ให้กันและกัน

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2564 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วย เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ถึงท่าอากาศยานทหารกองบิน 46 จ.พิษณุโลก เพื่อทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ และทรงเปิดอาคารที่ทำการศาลจังหวัดพิษณุโลก ณ ที่ทำการศาลจังหวัดพิษณุโลก

ขอบคุณที่มาจาก เฟซบุ๊ก โบราณนานมา