ดร.รัชดา พูดแล้ว วันหยุดยาว 6 วัน สงกรานต์

ดร.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกรัฐบาล เปิดเผยวันนี้ (9 มี.ค.) ว่า เมษานี้มีวันหยุดยาว สงกรานต์ ตั้งแต่ 10-15 เม.ย. วันหยุดพิเศษ จันทร์ที่ 12 เม.ย. ตามมติ ครม. เมื่อ 29 ธ.ค. 2563 ทั้งนี้ กำหนดวันหยุดดังกล่าว เป็นไปตามมติที่ประชุม ครม. เคาะ วันหยุดกรณีพิเศษ และ วันหยุดประจำภาค ในปี 2564 เพิ่มเข้ามาอีก 8 วัน รวมแล้วในปี 2564 จะมีวันหยุดรวม 24 วัน เพื่อเพิ่มการหมุนเวียนเงินเศรษฐกิจภายในประเทศ

เช่น ที่ผ่านไปแล้ว คือ การประกาศให้วันที่ 12 ก.พ. 2564 เป็นวันหยุด วันตรุษจีน และที่กำลังจะหยุดในเดือนเมษายนนี้ คือ วันจันทร์ที่ 12 เม.ย2564 กำหนดให้หยุดเพิ่มเป็น วันหยุดวันสงกรานต์ รวมถึงวันที่ 27 ก.ค. 2564 เป็น วันหยุดชดเชยวันเข้าพรรษา และ วันที่ 24 ก.ย. 2564 เป็นวันหยุดเนื่องใน วันมหิดล

หยุดยาวสงกรานต์

สรุปแล้ววันหยุดสงกรานต์ 2564 มีวันหยุดยาวต่อเนื่องถึง 6 วัน  คือ ตั้งแต่เสาร์ที่ 10 เม.ย.-พฤหัสบดีที่ 15 เม.ย.64 ทั้งนี้วันหยุดตามประกาศครม.บังคับใช้เฉพาะข้าราชการเท่านั้น ส่วนภาคเอกชน ขึ้นอยู่กับนโยบายของเอกชนนั้นๆ