วันนี้ ติดเชื้ อโควิ ดเสี ยชีวิ ต 1 ร าย

ศบค. แถลงสถานการณ์โควิดวันนี้ 18 มี.ค. ดับอีก 1 ราย พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 92 ราย ยอดป่วยยืนยันสะสม 27,494 ราย รักษาหายอีก 38 ราย รวมยอดผู้เสี ยชีวิ ต 89 ศ พ เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 18 มี.ค. 2564 ศูนย์ข้อมูล COVID-19 รายงานสถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในประเทศไทย มียอดผู้ป่วยประจำวัน ดังนี้

ศูนย์ข้อมูล COVID-19

ติดเชื้อในประเทศ 78 ราย

ติดเชื้อจากต่างประเทศ 14 ราย

รักษาหายเพิ่มขึ้น 38 ราย

กลับบ้านแล้ว 26,377 ราย

อยู่ระหว่างรักษาตัว 1,028 ราย

เสียชีวิตเพิ่มอีก 1 ราย รวมยอดผู้เสียชีวิตสะสม 89 ศพ

ยอดผู้ป่วยยืนยันสะสม 27,494ราย

ศูนย์ข้อมูล COVID-19

ผู้ติดเชื้อ 92 รายใหม่ แบ่งเป็นดังนี้

ผู้ป่วยรายใหม่ จากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ 64 ราย

ค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกในชุมชน 14 ราย

ผู้เดินทางมาจากต่างประเทศและเข้า State Quarantine 14 ราย

อย่างไรก็ตาม ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วยนะคะ

ขอบคุณ ศูนย์ข้อมูล COVID-19