บุกถึงบ้าน ลงทะเบียนเราชนะ

เจ้าหน้าที่ เดินหน้าช่วยเหลือชาวบ้าน ให้บริการลงทะเบียนเราชนะ พร้อมทำบัตรประชาชน ถึงบ้าน ให้แก่กลุ่มคนชรา และผู้ป่วยทางกายภาพ

เมื่อวันที่ 19 มี.ค. 2564 นายศิวัช ฟูบินทร์ นายอำเภอสูงเม่น มอบหมายให้น.ส.นงลักษณ์ มะทะ ปลัดอำเภอสูงเม่น ร่วมกับเจ้าหน้าที่คลังจ.แพร่ เจ้าหน้าที่ธนาคารกรุงไทย ลูกจ้างทีมตำบล และผู้นำท้องที่ ออกให้บริการลงทะเบียนโครงการเราชนะ กลุ่มผู้พิการผู้ป่วยติดเตียง คนชราที่มีปัญหาทางกายภาพ ในพื้นที่ต.บ้านเหล่า อ.สูงเม่น จ.แพร่
ขณะเดียวกันช่วงบ่ายนายสมหวัง พ่วงบางโพ ผวจ.แพร่ ได้มอบหมายให้นายศิวัช ฟูบินทร์ นายอำเภอสูงเม่น ร่วมกับคลังจ.แพร่ ธนาคารกรุงไทย และผอ.สำนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จ.แพร่ และกิ่งกาชาดอ.สูงเม่น

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยรับลงทะเบียนเคลื่อนที่โครงการเราชนะ สำหรับกลุ่มผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียงรวมถึงคนชราที่มีปัญหาทางกายภาพ จำนวน 2 ราย ที่บ้านเลขที่ 268/1 ม.9 และบ้านเลขที่ 166 ม.4 ต.บ้านเหล่า อ.สูงเม่น จ.แพร่ พร้อมทั้งให้บริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนเคลื่อนที่ 2 ราย มอบถุงยังชีพ 4 ราย