ศบค.แถลงสถานการณ์วันนี้

ศูนย์ข้อมูล CV-19 แถลงสถานการณ์วันนี้ 21 มี.ค. 64 พบผู้ติดเพิ่ม 90 ราย ยอดติดยืนยันสะสม 27,803 ราย รักษาหายอีก 86 ราย เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 21 มี.ค. 2564 ศูนย์ข้อมูล CV-19 รายงานสถานการณ์ผู้ติดเ CV-19 ในประเทศไทย มียอดผู้ติดประจำวัน ดังนี้

ติดในประเทศ 81 ราย

ติดจากต่างประเทศ 9 ราย

รักษาหายเพิ่มขึ้น 86 ราย

ศูนย์ข้อมูล CV-19

กลับบ้านแล้ว 26,598 ราย

อยู่ระหว่างรักษาตัว 1,115 ราย

ยอดผู้ติดยืนยันสะสม 27,803 ราย นับเป็นรายที่ 27,714 – 27,803

ประเทศไทยเป็นอันดับที่ 115 ของโลก

ศูนย์ข้อมูล CV-19

ผู้ติด 90 รายใหม่ แบ่งเป็นดังนี้

ผู้ติดรายใหม่ จากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ 45 ราย

ค้นหาผู้ติดเชิงรุกในชุมชน 36 ราย

ผู้เดินทางมาจากต่างประเทศและเข้า State Quarantine 9 ราย

อย่างไรก็ตาม ขอให้ทุกคนทำตามมาตรการป้องกัน สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้ง และหมั่นล้างมือบ่อยๆด้วยนะคะ

ศูนย์ข้อมูล CV-19