ข่า วเศร้ าวันนี้

ศูนย์ข้อมูล COVID-19 แถลงสถานการณ์โควิด 22 มี.ค.64 มีเสี ยชีวิ ตเพิ่มอีก 1 ศพ รวมมีผู้เสี ยชีวิ ตสะสม 91 ศ พ วันนี้ พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 73 ราย ยอดป่วยยืนยันสะสม 27,876 ราย รักษาหายอีก 65 ราย เมื่อเวลา 11.30 น. วันที่ 22 มี.ค. 2564 ศูนย์ข้อมูล COVID-19 แพทย์หญิงอภิสมัย ศรีรังสรรค์ ผู้ช่วยโฆษก ศบค. รายงานสถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในประเทศไทย มียอดผู้ป่วยประจำวัน ดังนี้

ศูนย์ข้อมูล COVID-19

ติดเชื้อในประเทศ 66 ราย

ติดเชื้อจากต่างประเทศ 7 ราย

รักษาหายเพิ่มขึ้น 65 ราย

กลับบ้านแล้ว 26,663 ราย

อยู่ระหว่างรักษาตัว 1,122 ราย

พบผู้เสี ยชีวิ ตเพิ่มอีก 1 ศพ รวมยอดผู้เสี ยชีวิ ตสะสม 91 ศพ

ยอดผู้ป่วยยืนยันสะสม 27,876 ราย นับเป็นรายที่ 27,804 – 27,876

ศูนย์ข้อมูล COVID-19

ผู้ติดเชื้อ 73 รายใหม่ แบ่งเป็นดังนี้

ผู้ป่วยรายใหม่ จากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ 22 ราย

ค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกในชุมชน 44 ราย

ผู้เดินทางมาจากต่างประเทศและเข้า State Quarantine 7 ราย

อย่างไรก็ตาม ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วยนะคะ

ขอบคุณ ศูนย์ข้อมูล COVID-19